Status Bar Dots
6284458e2eed0badbc2fceeb 1277355267

Email Content

Subject

Pilna płatność

Body

Jakie jest saldo naszego konta? dzisiaj musimy zapłacić 48.100 Euro.

 


Z poważaniem

 

[Executive First Name]

Analysis Overview

Vector

Text-based

Goal

Payment Fraud

Tactic

Free Webmail Account
Spoofed Email Address

Impersonated Party

Employee - Executive