Status Bar Dots
628d3be0f0b96663ca7151dd 1338382121

Email Content

Subject

Wijziging van gegevens

Body

Hallo [Recipient First Name],


Ik heb mijn bankrekening gewijzigd en wil dat u mijn salarisgegevens wijzigt. Kan de wijziging ingaan op de huidige betaaldatum? Zo ja, op welke dag in mei kan de betaling worden verwacht?


Dank u,

[Impersonated Employee First Name]

Analysis Overview

Vector

Text-based

Goal

Payroll Diversion

Tactic

Free Webmail Account
Spoofed Display Name

Impersonated Party

Employee - Other